Veelgestelde vragen

 

Aanmelding en plaatsing

- Ik wil mijn kind aanmelden bij Kinderopvang Anne, wat is de procedure?

U kunt via het telefoonnummer of e-mailadres kenbaar maken dat u interesse heeft in het afnemen van kinderopvang. De volgende stap is het afspreken van een kennismakingsgesprek waarin ik alles uitleg over de gang van zaken bij Kinderopvang Anne en u al uw vragen kunt stellen. Ook bespreken we uw wensen en kijken we samen naar de mogelijkheden. Na dit gesprek krijgt u een inschrijfformulier mee en afhankelijk van de gewenste startdatum plannen we direct een wengesprek. Een wengesprek zal ongeveer 2 weken voor de startdatum plaatsvinden zodat we alle meest actuele informatie over uw kind kunnen doorspreken en we daarmee de start van de opvang nog soepeler kunnen laten verlopen.

- Is er een minimale afname van kinderopvang?

Ja. Volgens mijn pedagogische visie moeten kinderen minimaal 1 dag per week gebruik maken van kinderopvang willen zij iets op kunnen bouwen. Is dit minder dan is het waarschijnlijk dat ze steeds weer opnieuw moeten wennen aan de pedagogisch medewerker, de ruimte en de andere kinderen. Ook voor hun rol in de groep is het belangrijk dat ze hier vast deel van uitmaken.  

- Hoe lang van te voren weten we of er plek is voor mijn kind?

Het streven is om tijdens het kennismakingsgesprek direct te kunnen laten weten of er plek is. Mocht er geen plek zijn op de dagen die u wil dan bespreken we samen de (tijdelijke) alternatieve mogelijkheden en zal ik u dan laten weten voor wanneer ik hier uitsluitsel over kan geven.

- Hoe kan ik een uitbreiding of wijziging van de opvang van mijn kind doorgeven?

Wanneer u de wens heeft voor een wijziging in de opvang van uw kind is mijn advies dit zo spoedig mogelijk aan mij door te geven, zodat er direct gekeken kan worden naar de mogelijkheden. U kunt dit doen via het e-mailadres.

- Wat is de opzegtermijn?

De opzegtermijn is 1 maand. U kunt per elke dag van de maand opzeggen. Ook als u het aantal dagen kinderopvang wil verminderen, geldt deze termijn. Dien deze opzegging schriftelijk in via het e-mailadres.

- Moet ik een tweede kind opnieuw inschrijven?

Ja, een tweede of volgend kind schrijft u apart in. Voor ieder kind krijgt u bij plaatsing een apart opvangcontract.

- Hoe meld ik mijn kind af voor een dag bijvoorbeeld ivm ziekte?

Dit kunt u doen door te bellen naar het telefoonnummer of het persoonlijk op de groep door te geven voor 9.00 uur.

- We gaan binnenkort op vakantie, hoe regel ik dit op de opvang?

U kunt op de groep zelf doorgeven wanneer uw kind niet naar de opvang zal komen. Dit mag ook telefonisch of via e-mail. Gelieve dit zo vroeg mogelijk te doen, zodat deze dagen eventueel als ruildag gebruikt kunnen worden door andere ouders. Als iedereen dat doet, kan er optimaal gebruik gemaakt worden van het ruime ruilbeleid.

Als uw kind niet komt op zijn/haar vaste opvangdag, wordt deze dag als ruildag opgeschreven en kunt u deze op een later moment inhalen mits er plek is op de groep.

- Ik heb geen ruildagen staan, maar zou graag gebruik willen maken van een extra opvangdag. Kan dit?

Wanneer er plek is op de groep kan dit zeker. Deze extra dag kan maximaal een maand van te voren toegezegd worden in verband met inplannen van nieuwe kinderen. Het is zelfs zo dat deze extra- en ruildagen tot en met 31 december tegen elkaar afgestreept worden, dus wanneer u in december geen extra dagen meer onder de eindstreep hebt staan worden deze ook niet in rekening gebracht.

 

Kinderopvangtoeslag en belastingdienst

- Hoe kan ik mijn kinderopvangtoeslag berekenen?

Kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming in de kosten die ouders maken voor kinderopvang. De hoogte van de toeslag is afhankelijk van het inkomen van de ouders. De Belastingdienst keert de toeslag uit.

Op de website van de Belastingdienst vindt u uitgebreide informatie over de kinderopvangtoeslag. Wilt u weten hoeveel u gaat betalen voor kinderopvang? U kunt een proefberekening maken via de website www.toeslagen.nl.

- Wat is het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP)?

In het LRKP staan alle kinderdagverblijven, organisaties voor buitenschoolse opvang, peuterspeelzalen, gastouderbureaus en gastouders geregistreerd. Ze worden eerst geïnspecteerd en dan geregistreerd, als ze voldoen aan de kwaliteitseisen van de Wet Kinderopvang. Ouders hebben alleen recht op kinderopvangtoeslag als ze gebruik maken van kinderopvang die geregistreerd staat in het LRKP.

- Wat is het registratienummer van Kinderopvang Anne?

231269699

 

GGD Rapport

Het meest recente rapport van de GGD kunt u vinden door op de volgende link te klikken: Rapport GGD