Medicijngebruik


In opdracht van de ouders is het pedagogisch medewerkers toegestaan medicijnen toe te dienen. Hiertoe dient vooraf door de ouders een medicijnverklaring ingevuld en ondertekend te worden. Daarnaast dient het medicijn al eenmaal eerder toegediend te zijn om een mogelijke allergische reactie te voorkomen (bij antibiotica minimaal 24 uur al gebruikt, aantoonbaar door datum doosje). 

Medicijnen die wij op verzoek toedienen, alleen na ondertekening van het medicatieformulier zijn: 

- Neusdruppels;

- Oogdruppels; 

- Oordruppels; 

- Antibiotica en penicilline; 

- Oogpleisters; 

- Hoestdrankjes; 

- Puffers.

Het medicijn moet op naam staan van het kind in het originele doosje met bijsluiter. Zo kunnen wij zelf de datum en mate van toedienen controleren.

Wij vragen altijd een medicatieformulier te ondertekenen, waarin aangegeven wordt dat wij toestemming hebben om het medicijn toe te dienen. Wordt deze niet getekend, dan weigeren wij het toedienen van het medicijn. Dit geldt ook voor homeopathische middelen. De verantwoordelijkheid voor medicijngebruik blijft altijd bij de ouders liggen. Het medicijnformulier is te verkrijgen op de groep en op de website via de volgende link: Toestemmingformulier medicijngebruik.docx


Paracetamol 


Paracetamol werkt koortsverlagend terwijl er altijd een oorzaak is voor de koorts. Het risico bestaat dat door toediening van paracetamol de mogelijke ernst van een ziekte bij een kind onvoldoende snel wordt onderkend. 

We adviseren ouders om het kind geen zetpil/paracetamol toe te dienen als het kind naar de opvang komt. Na een paar uur, als de zetpil/paracetamol is uitgewerkt kan de koorts omhoog schieten en kan gevaar van een koortsstuip ontstaan

Daarom geldt de verplichting voor ouders wanneer ze dit wel doen om dit aan de pedagogisch medewerker te melden. 

Indien ouders ’s ochtends thuis een kind paracetamol geven, ligt de verantwoording daarvan bij de ouder. Het is niet toegestaan om gedurende de dag op het kinderdagverblijf zelf het kind paracetamol te geven om het kind op het kinderdagverblijf te kunnen laten.